Thăng Long thời nhà Lý (1009 - 1225)

Trải qua hơn 200 năm (1009 - 1225), các Vua triều Lý đã có nhiều đóng góp quan trọng cho sự nghiệp duy trì và củng cố nền độc lập, tự chủ lâu dài, đồng thời xây dựng kinh đô Thăng Long trở thành một đô thị phát triển về quân sự, kinh tế, văn hóa - xã hội...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Thanh Tiêu
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!