Muốn có văn hóa giao thông, CSGT phải có văn hóa

Những ý kiến đóng góp của các nhà văn hóa, nhà chính trị và các nhà quản lý xung quanh việc xây dựng văn hóa giao thông đối với những người tham gia giao thông cũng như thái độ hành xử của người Cảnh sát giao thông

Lưu vào:
Tác giả chính: Thành Văn
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!