Ai phát minh ra trống đồng?

Những nghiên cứu cùng luận điểm khoa học của các nhà khảo cổ học Việt Nam và Trung Quốc về người phát minh ra trống đồng cũng như nguồn gốc bản địa của trống đồng ở miền Bắc Việt Nam hay miền Nam Trung Quốc

Lưu vào:
Tác giả chính: Hàn, Hiếu Vinh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!