Tràn lan sinh vật lạ

Bài báo đề cập đến tình trạng sinh vật lạ, không chỉ chuột, rùa tai đỏ, tôm hùm bắc Mỹ mà ngay cả thằn lằn, kiến, khỉ... cũng đang được nhập tràn lan, bất chấp những cảnh bảo về môi trường từ những con vật này

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!