Dân chủ và đổi mới - Vấn đề cốt tử của Đảng

Bài phỏng vấn Tiến sĩ Phạm Minh Trí, Chủ tịch Hội khoa học kinh tế và quản lý Tp.HCM về một số vấn đề liên quan đến các hoạt động tiến tới Đại hội Đảng lần thứ XI

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!