Đại hội đồng AIPA-31: Bước phát triển mới trong hợp tác liên nghị viện các các quốc gia Đông Nam Á

Toàn văn bài viết của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng về quá trình hình thành và phát triển cùng những mục tiêu mà các nước thành viên của AIPO và nay là AIPA hướng tới nhân dịp chuẩn bị khai mạc Đại hội đồng AIPA-31 tại Hà Nội ngày 20-9-2010...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Phú Trọng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!