Khai trương Làng Văn hóa - du lịch các dân tộc Việt Nam

Ngày 19-9-2010, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sau 12 năm xây dựng đã chính thức khai trương tại Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội. Đây là một công trình có ý nghĩa, hình thành một trung tâm hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch tầm quốc gia, nơi tái hiện, gìn giữ, phát huy và khai thá...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Thu Hà
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!