Phải đổi mới nhận thức về quyền lực của nhân dân

Góp ý cho Đại hội Đảng lần thứ XI, GS.TS. Phạm Ngọc Quang, Nguyên Ủy viên ban Thư ký Hội đồng lý luận Trung ương đã đề cập đến 4 vấn đề và yêu cầu bức xúc để đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước trong giai đoạn hiện nay...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm, Ngọc Quang
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!