Văn hóa đọc

Bài báo đề cập đến thực tế văn hóa đọc nước ta trong giai đoạn hiện nay cùng những biên pháp để nâng cao văn hóa đọc mà trước hết là phải xây dựng văn hóa đọc và xây dựng hạ tầng cơ sở cho nó

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Lệ Chi
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Bài báo đề cập đến thực tế văn hóa đọc nước ta trong giai đoạn hiện nay cùng những biên pháp để nâng cao văn hóa đọc mà trước hết là phải xây dựng văn hóa đọc và xây dựng hạ tầng cơ sở cho nó