Thực hiện thắng lợi đường lối, nhiệm vụ cách mạng của Đảng là nhiệm vụ duy nhất của Quân đội

Toàn văn bài phát biểu của Tổng bí thư Nông Đức Mạnh tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ IX nhiệm kỳ 2010 - 2015

Lưu vào:
Tác giả chính: Nông, Đức Mạnh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!