Phân cấp không phải là chia quyền

Đẩy mạnh phân cấp, giao quyền được coi là bước tiến trong quản lý nhà nước. Tuy nhiên, để phân cấp giữa cấp trên và cấp dưới thành công cần phải linh hoạt và gắn chặt với trách nhiệm

Lưu vào:
Tác giả chính: Hà Vũ
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!