Nên ưu tiên số một cho phát triển nguồn nhân lực

Nội dung góp ý các dự thảo Văn kiện trình đại hội Đảng XI của nguyên Phó thủ tướng Vũ Khoan về mục tiêu CNH và HĐH đất nước

Lưu vào:
Tác giả chính: Vũ Khoan
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!