Tăng cường xây dựng Nhà nước pháp quyền

Nội dung góp ý cho Văn kiện Đại hội Đảng của Viện trưởng Viện khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp xoay quanh việc cần làm gì để có thể xây dựng Nhà nước pháp quyền thực sự của dân, do dân, vì dân

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Hồng Hạnh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!