Sức hút ASEAN

Ghi chép của phóng viên Báo Quân đội từ Niu Y-oóc về sự hợp tác giữa ASEAN và Mỹ; tầm quan trọng của ASEAN đối với Mỹ cũng như sự mong muốn gắn kết của ASEAN đối với cường quốc kinh tế số một thế giới

Lưu vào:
Tác giả chính: Kim Tôn
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!