Hoàng thành Thăng Long, quá khứ và tương lai

Lần theo những chi tiết ghi trong sử sách kết hợp với những tài liệu mới nhất về cổ địa chất, chúng ta có thể hình dung rõ hơn quá trình hình thành, phát triển và lý do bị chôn vùi của Hoàng thành Thăng Long; đồng thời cũng cung cấp thê những căn cứ cho việc phát triển thủ đô...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Hoàng, Hải Vân
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!