Xây dựng các khuôn khổ pháp lý cho sự hợp tác, liên kết và tiến trình hội nhập khu vực của các nước thành viên AIPA

Toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch AIPA-31 tại phiên khai mạc của Đại hội đồng AIPA lần thứ 31, tại Thủ đô Hà Nội sáng 21-9-2010

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Phú Trọng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!