Tăng cường hợp tác, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, để tiếp tục phát triển bền vững

Nội dung bài phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch AIPA-31 tại phiên họp bế mạc Đại hội đồng AIPA-31, sau 4 ngày làm việc...

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Phú Trọng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!