Lý Công Uẩn với Phật giáo

Hướng tới đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, bài giới thiệu về nguồn gốc xuất thân, những quyết sách mang tính lịch sử tiêu biểu là việc dời đô ra Đại La, đặt tên mới cho Kinh đô là Thăng Long, Lý Công Uẩn còn ứng xử với Phật giáo cũng là việc làm mang tính chiến lược......

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Đinh, Văn Viễn
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!