Định đô Thăng Long: Bước trưởng thành vượt bậc của dân tộc

Qua thực tế lịch sử, bài báo đã chứng minh một các khoa học việc Nhà Lý dời đô ra thăng Long là một bước trưởng thành vượt bậc của người Việt về lực lượng, về nhận thức, về tư duy quản lý đất nước và về trách nhiệm trước vận hội đi lên của đất nước trên con đường phục hưng và phát triển...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Vũ, Văn Quân
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!