Hỏi đáp về Luật Quốc tịch Việt Nam năm 1998

Sách đề cập những vấn đề cơ bản nhất về pháp luật Quốc tịch hiện hành của Việt Nam; điều chỉnh trực tiếp hoặc có liên quan đến vấn đề quốc tịch

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2001
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 342.083 H428đ
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn