Vua Gia Long ở Thăng Long

Trích lược bản tham luận của PGS - TS. Choi Byung Wook (Đại học Inha - Hàn quốc) khảo cứu về cuộc công du đầu tiên của Vua Gia Long tới thành Thăng Long ngay sau khi Ông giành được quyền lực trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam từ nhà Tây Sơn

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!