Nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống cơ quan dân cử

Ý kiến trao đổi của Ông Đặng Văn Khoa, đại biểu HĐND Tp.HCM đóng góp ý kiến các văn kiện trình ĐH Đảng XI xoay quanh việc xây dựng và hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tất cả quyền lực thuộc về nhân dân

Lưu vào:
Tác giả chính: Minh Nam
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!