Nên hoãn xây đập trên sông Mekong trong 10 năm

Đó là khuyến cáo của Ủy ban sông Mekong (MRC) đối với các nước hạ nguồn sông Mekong đang có dự án xây đập thủy điện, để ngăn ngừa nguy cơ đối với hệ sinh thái trong khu vực do các công trình thủy điện gây ra. Theo báo cáo đánh giá môi trường do MRC thực hiện cho thấy các con đập có thể gây ra hại đế...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Mỹ Loan
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!