Tổ chức và hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát của một số nước trên thế giới: Sách tham khảo\

Sách giới thiệu một số quy định của Hiến pháp Thụy điển về thành tra Quốc hội Thụy điển; thanh tra Quốc hội Đan mạch; luật về Ban thanh tra và kiểm toán Hàn quốc

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Văn Kim
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2001
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 352.8 T450c
Bản Unknown Checked outHạn: 11-24-2004 00:00  Gọi tài liệu này về
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn