Sẽ đáp ứng thông tin về biển Đông cho đại biểu Quốc hội

Đó là nội dung trả lời báo chí tại buổi họp báo do VPQH tổ chức chiều 18-10-2010, tại Hà Nội thông báo về nội dung và thời gian diễn ra kỳ họp thứ 8, QHKXII. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 9 dự án luật và cũng cho ý kiến 9 dự án luật khác, và thảo luận quyết định một số vấn đề quan t...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!