Quốc hội phải thực sự đại diện cho nhân dân

Bài giới thiệu một số nội dung góp ý Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI của nguyên Giám đốc Sở Tư pháp tp.HCM, trong đó đề nghị Đại hội cần bàn thấu đáo việc sửa Hiến pháp 1992 theo hướng làm sao để Quốc hội thực sự là cơ quan quyền lực của nhân dân. Bởi vì, hiện nay đa số ĐBQH đồng thời lại là công...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Võ, Văn Thôn
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!