Ngày làm việc thứ hai, kỳ họp thứ 8 Quốc hội khoá XII: Cần sớm thực hiện Luật thuế bảo vệ môi trường

Sáng 21-10-2010, các ĐBQH đã nghe báo cáo của UBTVQH về giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự thảo Luật thuế bảo vệ môi trường và thảo luận tại hội trường, và thảo luận tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật kinh doanh bảo hiểm...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!