Giáo sư sử học Đinh Xuân Lâm - Phó Chủ tịch Hội khoa học lịch sử Việt Nam: Hà Nội tinh hoa nghìn năm hội tụ

Bài phỏng vấn Giáo sư sử học Đinh Xuân Lâm qua đó giúp hiểu thêm về Thủ đô qua cách nhìn của các nhà nghiên cứu lịch sử

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!