Góp ý Đại hội Đảng XI: Trí tuệ dân tộc đang bị lãng phí

Nội dung trao đổi của GS, Viện sĩ Đặng Hữu với phóng viên báo Tiền phong về phát triển Công nghiệp hóa, hiện đại hóa, gắn liền với phát triển kinh tế trí thức...

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!