Dự án bôxit: tiếp hay dừng?

Sau sự kiện vỡ hổ bùn đỏ ở Hungary, cuộc tranh luận về dự án khai thác bôxit ở Việt Nam lại được xới lên với nhiều ý kiến khác nhau...

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!