Thảm họa bùn đỏ tại Hungary: Bài học cay đắng!

Sự cố tràn bùn đỏ được coi làm thảm họa sinh thái lớn nhất trong lịch sử chế biến quạng Bôxít và alumin, qua đó cho thấy nhiều bất cập trong việc xử lý rác thải, bảo vệ môi trường sinh thái của các doanh nghiệp hàng đầu thuộc ngành công nghiệp Hungary...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Hoàng Linh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!