Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, dân chủ thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng để kỳ họp thành công tốt đẹp

Toàn văn diễn văn khai mạc kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XII của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, sáng 20-10-2010, tại Hà Nội

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Phú Trọng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!