Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng: Một cơ chế hợp tác mới

Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+) với sự tham gia của Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN và 8 nước đối tác, đối thoại chủ chốt đã tạo nên một cơ chế hợp tác mới nhằm xây dựng một nhận thức chung về an ninh khu vực, xây dựng lòng tin, xác định các lĩnh vực hợp tác thiết thực về quố...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Thanh Minh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!