Thông điệp từ Đại lễ 1000 năm

Từ Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, chúng ta có trách nhiệm phải giữ gìn, trận trọng, truyền lại cho muôn đời con cháu những phẩm chất cao quý và truyền thống tốt đẹp: văn hiến, anh hùng, hòa bình hữu nghị của Thủ đô

Lưu vào:
Tác giả chính: Ngọc Niên
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!