Đội ngũ cán bộ công chức nhà nước sau 10 năm cải cách hành chính: Chất lượng chưa đáp ứng được yêu cầu

Sau 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính NN giai đoạn 2001-2010, chất lượng đội ngũ cán bộ công chức vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu quản lý NN trong giai đoạn hội nhập kinh tế thế giới

Lưu vào:
Tác giả chính: Lục Bình
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!