Cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2001-2010: Chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn

Theo báo cáo kết quả thực hiện chương trình tổng kết cải cách hành chính NN giai đoạn 2001-2010 cải cách hành chính còn chậm so với yêu cầu, hiệu quả còn chưa cao, chưa đạt được mục tiêu chung là đến năm 2010 xây dựng được một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp hiện đại...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lục Bình
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!