Tách bạch viên chức - công chức

Nhân kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XII đang bàn và cho ý kiến về dự thảo Luật Viên chức, bài phân tích sự giống nhau và khác nhau giữa công chức với viên chức. Việc tách viên chức ra khỏi các công chức, không coi họ là người nhà nước là một việc làm hợp với tập quán pháp lý quốc tế, tốt cho sự phát tr...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Quang A
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!