Công tác giám sát của Quốc hội chưa tận dụng sức mạnh của nhân dân

Nội dung trao đổi với báo chí của Ông Dương Trung Quốc xung quanh vấn đề hiệu lực, hiệu quả của giám sát Quốc hội

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!