Sái kiến nghị với Quốc hội

Sau kiến nghị của ĐBQH Nguyễn Lân Dũng gửi kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 8 về: sửa đổi các văn kiện trình Đại hội Đảng XI; giải quyết các bất cập trong chính sách thu hồi và đền bù ruộng đất; an toàn môi trường; đổi mới nội dung cuộc vận động "học tập và làm theo tấm gương đạo đức...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Lân Dũng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!