Miễn giảm thuế đất nông nghiệp là hợp lòng dân

Những ý kiến đồng thuận của các ĐBQH xung quanh việc tiếp tục thực hiện miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp trong giai đoạn tiếp theo và đề nghị QH xem xét, ban hành Nghị quyết về vấn đề này

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!