Dự án Bôxit: Tiếp hay dừng

Trước thảm họa vỡ hồ chứa bùn đỏ ở Hungary gây nên thảm họa về môi trường hết sức nghiêm trọng, báo Tuổi trẻ đã có cuộc trao đổi của Thứ trưởng Bộ Công thương Lê Dương Quang xung quanh và việc bảo đảm an toàn cho hai dự án bôxit tại Việt Nam. Theo Thứ trưởng Nếu Chính phủ bảo dừng, chúng tôi sẽ dừng...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!