Miễn, giảm thuế đất nông nghiệp từ nay đến 2020

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển, đa số ý kiến trong Ủy ban tán thành miễn, giảm thuế nông nghiệp từ nay đến 2010 để khuyến khích phát triển kinh tế nông nghiệp

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!