Quốc hội thảo luận Kinh tế - xã hội, ngân sách: Có thể Vinashin đang nợ tới 120.000 tỉ đồng

Ý kiến bức xúc của ĐBQH xung quanh con số nợ của Vinashin cũng như trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong sai phạm của Tập đoàn này

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!