Dự án khai thác bô-xít Tây Nguyên: Xem lại cơ sở tính toán lãi

Bài phân tích kỹ lưỡng về mặt kinh tế trên cơ sở những thông tin trong cách tính giá thành, giá bán sản phẩm của Bộ Công thương và Tập đoàn Công nghiệp Than và khoáng sản Việt nam

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Thành Sơn
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!