Chính phủ báo cáo Quốc hội: 16 tập đoàn, tổng công ty nhà nước đầu tư ra nước ngoài gần 4 tỷ USD

Một số nội dung báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội về việc thực hiện Nghị quyết số 42/2009/NQQH12 ngày 27-11-2009 về tình hình tài chính và sản xuất kinh doanh của 81/91 tập đoàn, tổng công ty nhà nước

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!