Abraham Lincoln tổng thống Mỹ kiệt xuất

Abraham Lincoln (1809-1865), vị tổng thống có công xóa bỏ chế độ nô lệ đầy tủi nhục của nước Mỹ. Bằng tài năng chính trị cao siêu và quyết sách trị quốc, ông đã biến một đất nước có nguy cơ tan vỡ thành một quốc gia thống nhất và dần dần đi tới phồn vinh...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!