Người tố cáo phải được bảo vệ

Sáng 18-11-2010, Quốc hội góp ý dự án luật tố cáo, nhiều ý kiến đóng góp cho dự thảo luật, trong đó có nội dung cần phải bảo vệ người tố cáo, và nên quy đinh cho tổ chức có quyền được tố cáo...

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!