7 phút và 4 công cụ giám sát

Sáng 1-11-2010, tại phiên họp thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, chỉ trong ít phút phát biểu, ĐBQH Nguyễn Minh Thuyết đã thể hiện đầy đủ các công cụ giám sát của QH và ĐBQH: bỏ phiếu tín nhiệm đối với các thành viên Chính phủ; thành lập Ủy ban điều tra của QH; quyền kiến ngh...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyên Lâm
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!