Thảo luận thật sự dân chủ, trách nhiệm, xây dựng, tâm huyết và sôi nổi

Toàn văn bài phát biểu tổng kết, đánh giá hai ngày thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội năm 2010 và nhiệm vụ năm 2011 của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên chiều 2-11-2010

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Đức Kiên
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!