Nhật Bản bị ném bom nguyên tử vì vài từ bị dịch sai?

Với việc từ chối "tối hậu thư" do Mỹ và các nước đồng minh ký kết, yêu cầu Nhật đầu hàng vô điều kiện, nước Nhật đã phải hứng chịu hai quả bom nguyên tử. Tuy nhiên, gần đây một số nhà lịch sử của Nhật Bản lại cho rằng, có thể Nhật Bản đã không từ chối ký vào "tối hậu thư", và ngu...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Thủy Bình
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!